Luxe Varkensvlees

Puur natuur

"Varkensvlees van ZWAARD, slagerij & traiteur is puur"

Puur natuur varkensvlees met Milieukeur.

ZWAARD, slagerij & traiteur heeft uitsluitend varkensvlees met Milieukeur op de kaart staan. Dat en niets anders. Heel logisch eigenlijk. Zwaard, slagerij & traiteur schotelt zijn klanten alleen vlees voor, waar hij zelf vierkant achter staat. Met de Milieukeur-stempel waarborgt hij dat uw stukje vlees voldoet aan de meest strenge eisen die hij samen met zijn leveranciers stelt aan gezondheid voor mens en dier.

De Milieukeur-stempel staat voor

Pure gezondheid voor mens en dier.
Alle Milieukeur-deelnemers, zowel varkenshouders, grossiers als slagers kijken bij elkaar in de ‘keuken’. Ze kiezen voor duurzaamheid en voelen zich stuk voor stuk verantwoordelijk voor een lekker en gezond stukje vlees. En gegarandeerd met de Milieukeur-stempel.

Bewuste omgang met milieu.
Door doordachte stalinrichting en zorgvuldig management daalt het energieverbruik van de Milieukeur-varkenshouder drastisch. Ook de ammoniakuitstoot en mineralenverbruik zijn laag. De Milieukeureisen worden steeds verder aangescherpt en aangevuld. Voorbeelden hiervan zijn het beperken van andere broeikasgassen en zware metalen.

Waardige leefomstandigheden voor de varkens.
Varkens genieten iedere dag van licht, lucht en bewegingsruimte. Alle varkens beschikken permanent over vers drinkwater en afleidingsmateriaal. In samenwerking met de Dierenbescherming is de afgelopen jaren een Dierenwelzijnsmeetlat ontwikkeld, die als leidraad dient voor het permanent verbeteren van het welzijn van de dieren. Dierenartsen en andere deskundigen begeleiden de bedrijven waardoor de dieren een hoge gezondheid houden.

Iberico Varkensvlees

Het Ibérico varken is een autochtoon ras dat exclusief toebehoort aan het Ibérisch schiereiland en zeer verschilt van het Europese blanke varken. Het Ibérico varken heeft zijn kwaliteit te danken aan het klimaat, zijn vrijheid en het voedsel. Om aan de Spaanse geldende regels te voldoen, wordt er voor de voortplanting uitsluitend gebruik gemaakt van zeugen die van het pure Ibérico ras zijn.

Het vlees van deze varkens bevat een hoog percentage aan enkelvoudige en meervoudige onverzadigde vetzuren. De enkelvoudige vetzuren, ook wel omega 9 genoemd, zijn voor de mens gezond en komen ook bijvoorbeeld voor in olijfolie. De meervoudige vetzuren (omega 3 en 6) zijn essentieel voor het bestaan van de mens en hebben een positief effect op het verlagen van het cholesterolgehalte. De leeftijd van het vlees (10-18 maanden) zorgt ervoor dat het vlees erg rood gekleurd is waardoor het ijzergehalte 3 tot 4 keer meer is dan het blanke varken, en het een hoog zinkgehalte en veel vitamines B en E bevat.

Winkelwagen